В десятом выпуске альманаха Союза крымских армянских писателей «Родина в сердце» собраны лучшие произведения современных крымских армянских литераторов – поэтов, прозаиков, публицистов. В рубрике «Лира зрелости» со своими новыми сочинениями читателей знакомят уже известные по предыдущим выпускам мастера пера – Вячеслав Егиазаров, Анатолий Мирзоян, Александр Склярук, Михаил Петросян, Станислав Ян, Рушан Пилосян, Вагаршак Мазлумян, Грачья Хачатрян, Татевик Азарян. В «Новых голосах» помещены стихи Айказа Хачатуряна, а в рубрике «Наши гости» публикуется проза Зары Назарян, Мариам Чайлахян и Гаяне Погосян. Ղրիմահայ գրողների միության «Հայրենիքը սրտում» ալմանախի տասներորդ համարում զետեղված են ժամանակակից ղրիմահայ գրողների՝ բանաստեղծների, արձակագիրների, հրապարակախոսների ստեղծագործությունները: Սույն համարում «Հասուն քնար»...
Альманах Р. Пилосян