Ремзие Баккал – итибарлы инсан, бутюн омюрини оюнгъа багъышлагъан. Яшына бакъмадан, о, тувгъан нагъмелерини эшиткенде, бирден оюнгъа тюше эди. 

1926 сенеси декабрь 9 куню Акъмесджит шеэринде белли къырымтатар балетмейстер, мешур хореограф Ремзие Тарсинова (Баккал) дюньягъа кельди. О, оюнгъа омрюнинъ 80-ге къадар йылыны багъышлады ве бугунь биз онынъ иджадыны буюк гъурурнен хатырлаймыз. О, чешит миллий оюнларны иджра эте эди. Амма биринджи ерге эр вакъыт тувгъан къырымтатар оюнларымызны къоя эди.

Девамы Мерабада № 49 (415)

Добавить комментарий