Интервью с актрисой и солисткой Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Зейнеб Велуллаевой.

Бугуньки макъалемизнен сизни даа бир бульбуль сесли яш йырджымыз — Зейнеб Велуллаева иле таныш этмек истеймиз. Миллий театримизнинъ санасыны яраштыргъан иджаткяр бу ердеки фаалиетини даа якъында башлагъан олса да, озюнинъ дюльбер, гурь ве кучьлю сесинен энди мухлислерини къазанды.

Келинъиз, йырджынен якъынджа танышып, онынъ аяты ве иджадий фаалиети акъкъында чокъча малюмат алайыкъ.

Зейнеб ханым, не вакъыттан берли йырлайсынъыз? Аиленъизде кимдир йырлаймы?

— Музыка догъгъанымдан берли аятымдадыр, чюнки анам да, бабам да музыка алемининъ инсанларыдыр. Анам Эльзара Бавбекова ве бабам Рефат Велуллаев – кеманеджилер. Бабам озь вакътында «Къайтарма» ансамблинде чалышкъан эди. 1989 сенеси Къырымда къырымтатар театримиз ачылгъанда олар даа бири-бирини бильмей, мында кочип келип, театрнинъ оркестринде чалышып башлагъан эдилер. Иште, театрде танышкъанлар. Бабам театрде докъуз йыл чалышкъан, анам исе бу ерде отуз дёрт йылдан берли кемане чалып кельмекте. 

Мен де балалыгъымда музыка мектебинде фортепиано ве кемане чалмакъны огренмеге тырыштым, амма сонъра йырламакъ гонълюме даа да якъын олгъаныны анъладым…

Весиле МЕНУСМАН

Добавить комментарий