Материал об учителе-логопеде Надие Бекировой

Джиенимнинъ рефикъасы Ремзие Шихбадинова манъа мураджаат этип: «Сиз чешит зенаат саиплери акъкъында даима язып турасыз. Бизим Мамут Султан коюндеки «Коктотай» («Василёк») балалар багъчасында чокъ йыллар девамында чалышкъан логопед, яни зайыф лаф эткен балаларнынъ тилини тюзеткен мутехассыс Надие Бекирова акъкъында язылса, гузель олур эди», – деген фикирни бильдирди…

Сейяре МЕДЖИТОВА

Девамы «Янъы дюнья»да №20(1714) 26.05.2023

Добавить комментарий