Материал посвящен юбилею школы №44 им. Алиме Абденановой

Акъмесджитнинъ Борчокъракъ (Фонтаны) микрорайонындаки Алиме Абденнанова адына 44-нджи мектеп март 10-да озюнинъ ильк юбилейи – беш йыллыгъыны къайд этти Бу мунасебетнен Къырымтатар девлет академик музыкалы-драма театринде тантаналы тедбир кечирильди.

Джесюр къараманымызнынъ адыны ташыгъан мектепнинъ къуруджылыгъы та 1993 сенеси башлангъан эди, амма чешит тюрлю себеплерден отьрю къуруджылыкъ тезден токътап къалгъан, къасабанынъ сакинлери исе мында мектеп оладжагъына энди умютлерини кескен эдилер. Не исе 2017 сенеси мектеп къуруджылыгъы екюнленди ве бильги оджагъы балачыкъларгъа озь къапыларыны ачып, маариф ишини башлады.

Энди беш йылдыр ки, мектепнен бераберликте онынъ енъишлери ве инкишафыны темин эткен мудир Гульнара Муртазаева озь ишининъ месулиетини къайд этерек: «Мудир – мектепнинъ рекъабетли бир окъув муэссисеси ола бильмесини теминлейджек инсандыр. Иште, мудир озюнинъ лидерлик чизгилеринден акъылане файдаланса, зенаатдашлары ве меслекдешлеринен бераберликте адымласа, эйи нетиджелер эльде этмек мумкюн», – деп бильдирди…

Весиле МЕНУСМАН

Девамы «Янъы дюнья»да №10(1704) 17.03.2023

Добавить комментарий