Материал о работе детского сада «Василёк» (с. Доброе)

Баланы о даа къундакъта экенде тербиелемек керек, деп нафиле айтылмай. Энди дёрт-беш яшына къадар балагъа берильген тербие онынъ келеджекте насыл бир шахс олып оседжегини бельгилеген муим бир вакъыттыр.

Эдие Аппазова 1989 сенесинден берли Акъмесджит районынынъ Мамут Султан коюндеки «Василёк» балалар багъчасында чалыша. Та 1991 сенеси шу ерде «Мелевше» адлы ильк миллий группаны ачкъан. Биз Эдие Аппазованен якъынджа таныш олып, «Василёк» балалар багъчасы ве миллий группаларнынъ иши акъкъында субет эттик…

ДЕВАМЫ «ЯНЪЫ ДЮНЬЯ»ДА

Добавить комментарий