Къырым джумхуриети ве Акъяр шеэри мусульманларынынъ диний идареси сюргюнлик къурбанларынынъ хатырасына багъышлангъан тедбирлер кечирди.

Майыс 17-де «Келеджек ичюн кечмиш иле субет» адлы «тёгерек маса» тешкиль олунды. Тедбирнинъ башында Къырым муфтийи хаджы Эмирали Аблаев сюргюнлик къурбанларынынъ рухларына дуа окъуды.

«Аллах бизим миллетимизге ве Къырымда яшагъанларгъа ойле фаджианы бир даа косьтермесин. Биз де озь тарихымызны темелли бильмек керекмиз. Гузель бир Ватанымызда даима яшамакъ Аллах эпимизге насип этсин», – деди Эмирали Аблаев.

Тедбирде о къоркъунчлы вакъиалар акъкъында шаатларнынъ хатыравлары эсасында чыкъарылгъан фильм нумайыш этильди.

Продолжение читайте в Мераба № 19 (333)

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий