Майыснынъ 6-нде  Къырымтатар девлет академик музыкалы драма театрында Хыдырлез байрамгъа багъышлангъан буюк концерти олып кечти.

Мерасим Къырым Джумхуриетининъ миллетлерара мунасебетлери боюнджа девлет комитети ве «Халкъларнынъ достлукъ эви» иле бераберликте тешкиль этти. Концерт программасында театр артистлери, «Хайтарма», «Къырым» ансамбльлери фааль иштиракте булундылар. Миллий йырджылыкъ, оюнджылыкъ ве театр санаты усталары мусафирлерге унутылмаджакъ тессуратлар ве гузель баарь кейфини багъышладылар.

Эльвиза Алядинова бизнен теэссуратлары иле болюшти: «Артистлернинъ чыкъышы ве оюнларына пек бегендим. Халкъымызны джан-юректен Хыдырлез байрамынен хайырлайым! Багъышлагъан дуйгъулар ичюн эр бир артистке айыры тешеккюрлерни бильдирем».

Концертнинъ эсас макъсады – бизим халкъымызнынъ урф-адетлерини сакъламакътыр.  Эр артист, йырджы, оюнджы къырымтатар театр санат тарихында озь терен иссесини къалдыра. Сейирджилер хошнутлыкънен концертни бакъып раатладылар. Театр хадимлерге мувафакъиетлер тилеймиз. Эр кеске Хыдырлез байрамы бахт, къуванч, берекет кетирсин! 

Девамы «Мераба» газетада. (№18, 332)
Подробности подписки

Добавить комментарий