Статья посвящена юной спортсменке Камиле Додой.

 

Акъмесджитли Камила Додой дёрт яшындан спорт оюнларынен мешгъуль олып, энди бир сыра ярыш ве фестиваллернинъ гъалиби олды. Былтыр исе он яшыны толдургъан Камила Испанияда онлайн шеклинде отькерильген джиан чемпионатында (Халкъара оюн федерациясы) биринджи ер алып, «диско-слоу» сыныфында дюнья чемпионы унваныны къазанды.

Камиланынъ агъасы Герайнынъ айткъанына коре, къардашынынъ ярлыкъларынен бир диварны япыштырып, толдурмакъ мумкюн экен. Камиланынъ аиле азалары къызчыкънынъ балалыкътан пек чевик олгъаныны айталар. Анасы Эльмира ханым озю де эвель бал оюнларынен мешгъуль олып, атта оджалыкъ эткени ичюн, къызында оюнджылыкъ къабилиетини корип, онъа бу фаалиетте ярдым косьтерип башлагъан. Кичкене оюнджы 2015 сенесинден берли «ЛиЛу» спорт-хореография студиясына къатнай. Афтада беш кунь студияда оюнджылыкъ усталыгъыны арттыргъан къызчыкъ энди бир сыра халкъара фестиваллернинъ гъалиби олды.

Батут ве акробатик халыда секирюв боюнджа къызчыкъ учюнджи спорт дереджесининъ саибидир. Онынъ мувафакъиетлери акъкъында 2019 сенеси чыкъкъан «Русие Федерациясынынъ балалар енъишлери энциклопедиясы»нда язылгъан.

Камила спорт оюнларындан гъайры даа бир санаткъа мефтюн. Къызчыкъ бош вакъыт тапса, ресим япмагъа пек севе…

ДЕВАМЫ ГАЗЕТАДА
Весиле МЕНУСМАН
«Янъы дюнья» №8(1650)
4.03.2022
Подробности подписки
Инстаграм

 

 

Добавить комментарий