Материал «Джесюр партизан Сафие Кассенинъ хатырасы анъылды» («Памяти храброй партизанки Сафие Кассе») посвящен 100 летию партизанки, соратницы Амет-хана Султана Сафие Кассе.

Апрель 20 куню Къырымтатар медений-тарихий асабалыгъы музейинде Сафие Кассенинъ 100 йыллыгъына багъышлангъан хатыра акъшамы кечирильди.

Сафие Кассе – 1921 сенеси Багъчасарай районынынъ Махульдюр коюнде дюньягъа келе. Башта еди йыллыкъ мектепте, сонъра Ялта тиббиятокъув юртунда окъуй. Даа сонъра Къувуш коюнде эмшире олып чалыша. Улу Ватан дженки йылларында Дженюбий партизан бирлешмеси теркибинде дженклеше. 1944 йылында халкънен берабер Ватандан сюргюн этилип, къорантасынен берабер Шималий Уралгъа тюше. О ерде бутюн халкъ «лесоповал»гъа айдалгъанда, джесюр Сафие Кассе къатиен о ишни япмайджагъыны ве анджакъэмширелик япаджагъыны айтып, озь ниетини ерине кетире. Даа сонъра тиббият институтыны битирип, пульмонолог оларакъ чалыша. Бундан да гъайры, кинематография саасы боюнджа курсларда да окъуй. Советлер Бирлигининъ Эки дефа къараманы, арбий учуджы Аметхан Султаннен танышып, узун йыллар девамында онъа къолтута. 1992 сенеси С. Кассе Къырымгъа къайтып келе. 2017 сенеси январь 13-те Базарчыкъ (Почтовое) коюнде вефат эте.

(«Памяти храброй партизанки Сафие Кассе»

Хатыра акъшамында музей директоры Сафие Эминова сёзге чыкъып, Сафие Кассенинъ шахсиети, алчакъгонъюллилиги акъкъында айтып, онынъ киби федакяр инсанларнынъ хатырасы эбедий яшайджагъыны къайд этти…

Серане КЕНДЖАЛИ

Девамы: «Янъы дюнья» №15 (1605) 23.04.2021

Лемар Халилов

От admin

Добавить комментарий